Conatct Us

Headquarter

Xiamen YZT Technology Ltd.

YZT Technology Industrial Park, Xiangbei Industrial Area(IV), Xiangan
District, Xiamen City, Fujian.
TEL:0592-7612830

FAX:0592-7161923